Get Adobe Flash player

PETRORemont 

Spółka z o.o.


ul. Zglenickiego 44

09-411 Płock


tel. 24 367 62 71

fax  24 367 62 67

Kontrola jakości

Całokształt prac wykonywanych przez PETRO Remont nadzoruje Dział Kontroli Jakości.

Funkcje kontrolne obejmują w szczególności:

  • kontrolę międzyoperacyjną,
  • kontrolę końcową,
  • opracowanie i kompletowanie dokumentacji odbiorowej dla wytwarzania i napraw aparatów, urządzeń, rurociągów i zbiorników podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego i Zakładowemu Dozorowi Technicznemu.

Wszystkie działania kontrolne poprzedzane są opracowaniem planów kontroli i badań, co jest gwarantem wysokiej jakości prowadzonych robót. Profesjonalne świadczenie usług potwierdza fakt wdrożenia w firmie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-ISO9001.